دستگاه اتوماتیک تولید پنجره های چوبی

CNC تولید پنجره های چوبی DOGMA

انواع عملیات ماشین کاری از جمله برشکاری، زبانه زنی، سوراخزنی و فرزکاری (از جمله کم کنی، تعبیه فاق و زبانه و انواع اتصالات چوبی، فرزکاری های مربوط به تعبیه یراق آلات و …) با بهره گیری از این دستگاه قابل اجرا است.