دستگاه های مونتاژ

پرس بدنه کابینت Assembla

دستگاه با دو فک متحرک عمودی و افقی که در داخل یکدیگر حرکت می کنند، به تسریع در مونتاژ واحدهای کابینت کمک شایانی می نماید.

پرس نیمه اتوماتیک چارچوب در و پنجره SM

راه حلی مناسب بمنظور دستیابی به اتصال بدون نقص اجزاء درب و پنجره های چوبی می باشد.